Personuppgiftspolicy för ALPHA Training center

Gäller fr o m 25 maj 2018

INNEHÅLL

Introduktion

1.                      Personuppgifter vi samlar in

En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person, både direkt och indirekt genom andra uppgifter. På ALPHA Training center registreras två typer av personuppgifter. Genom registrering av medlemskap så accepterar medlemmen att personuppgifter registreras.

  1. Namn & personnummer

  2. Mail adress & telefonnummer

 

2.                      Hur vi använder personuppgifter

ALPHA Training center använder endast personuppgifterna för att ålders kategorisera våra medlemmar. I kategorierna barn, ungdom och senior.

För att du ska kunna teckna ett medlemskap hos oss och för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst till dig, är det en förutsättning att du registrerar och vi behandlar uppgifterna som nämns ovan.

 

3.                      Anledningar till att vi registrerar/ delar dina personuppgifter

  1. För att kunna bedriva vår verksamhet, samt verifiera ålder på våra medlemmar.

  2. För att kunna söka stöd hos olika riksförbund.

  3. För att kunna registrera försäkringar för våra medlemmar.

 

4.                      Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter?

ALPHA Training centers personregister är slutet och ges endast tillgång till av styrelsen.

 

5.                      Dina individuella rättigheter

Du har följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

  • Du har rätt att få bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter, en kopia på dessa uppgifter och information om vår behandling.

  • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

  • Rätt till radering. Du har rätt att under vissa omständigheter få uppgifter borttagna.     

  • Rätt att återkalla. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke (i den mån behandlingen baseras på ditt samtycke), notera att ett återkallande däremot inte påverkar lagligheten av behandlingen som skett med stöd av samtycke, innan samtycket återkallas.

 

6.                      Med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter.

  • Som ovan framgår “Hur vi använder personuppgifter” samt “Anledningar till att vi registrerar/delar dina personuppgifter”

 

7. Säkerhet för dina personuppgifter

Registreringen av personuppgifter är inte offentlig och ges endast tillgång till av styrelsen. Uppgifterna skyddas genom lösenord och låsta filer.

 

8.                      Vårt bevarande av personuppgifter

Vi bevarar endast personuppgifter, så länge som det är nödvändigt att tillhandahålla tjänsten. Eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter (t.ex. enligt bokföringslagen), lösa tvister och fullgöra våra avtal.

 

9.                      Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi behandlar dina personuppgifter, meddelas du via e-post, anslag på webbsiten www.alphatrainingcenter.se

 

11.                    KONTAKTA OSS

Mailadress: alphatrainingcenter1@gmail.com

Webbsite: www.alphatrainingcenter.se